Diaspora Unite Suriname

SURINAME DIASPORA PROJECT
Take the survey

“Skills Need Assessment” van het MSD project

Binnen het MSD project zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd om de informatiestroom naar en de samenwerking met de diaspora gemeenschap te intensiveren. Derhalve zal het project erop gericht zijn de diaspora gemeenschap te bereiken en daar meer te
betrekken bij diverse activiteiten. Dit project is de “Skills Need
Assessment”. De “Skills Need Assessment” beoogt na te gaan wat het aanbod van kennis uit de Surinaamse diaspora gemeenschap is, en
hoe die beantwoordt aan de vraag naar kennis vanuit de Surinaamse
gemeenschap.

Hoe werkt de “Skills Need Assessment”?

Het onderzoek wordt gedaan door middel van een vragenlijst zowel
voor de Surinaamse diaspora gemeenschap als voor de werkgevers in
Suriname, om zodoende het aanbod aan en de vraag naar kennis op elkaar af te stemmen. De Surinaamse gemeenschap wordt opgeroepen
de vragenlijst te beantwoorden.

https://goo.gl/forms/2BhulqJgZfr8fPOI3

DIASPORA UNITE SURINAME

This project is funded by