Diaspora Unite Suriname

SURINAME DIASPORA PROJECT
Take the survey

Voorlichtingsbijeenkomst PSA en remigratie

BEKENDMAKING

Voorlichtingsbijeenkomst inzake PSA en remigratie

Het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname zal op vrijdag 18 mei 2018 starten met het organiseren van bijeenkomsten om belangstellenden te informeren over PSA en remigratie aangelegenheden.

Door het Nederlands Migratie Instituut (NMI) die kosteloze ondersteuning biedt aan personen die wensen te remigreren, zal tevens een presentatie worden gehouden. Tijdens de presentatie zal het mogelijk zijn om vragen te stellen aan een consulent.

Gegadigden kunnen zich op uiterlijk 17 mei a.s. met vermelding van de volledige naam en geboortedatum opgeven via: Tel. 020 642 6717 – kies 3 of email:  sec.consul.netherlands@foreignaffairs.gov.sr

Vanwege de beperkte ruimte zullen niet meer dan 20 personen per keer onze voorlichtingsbijeenkomst kunnen bijwonen. Bij voldoende belangstelling zullen meer bijeenkomsten worden ingepland.

Voorlichtingsbijeenkomst inzake PSA en remigratie
Datum:            vrijdag 18 mei 2018
Tijd:                15:00 – 16:00 uur
Adres:             De Cuserstraat 11, 1081 CK Amsterdam

Zonder ID zullen wij u helaas niet kunnen toelaten.

Amsterdam, 09 mei 2018

DIASPORA UNITE SURINAME

This project is funded by