Diaspora Unite Suriname

SURINAME DIASPORA PROJECT
Take the survey

Project Activities

Met de ondersteuning van de IOM, worden er thans twee projecten uitgevoerd, door de Surinaamse Overheid, te weten:

1. Mapping of the Surinamese Diaspora
2. Effective and Sustainable Diaspora Engagement for Development in the Caribbean

Ad 1. Wat is het “Mapping of the Surinamese Diaspora” (MSD) project?
“Mapping of the Surinamese Diaspora” (MSD), wordt uitgevoerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname.

Het is geïnitieerd door De President van de Republiek Suriname, Z.E. D.D. Bouterse die voor elke Surinamer in de diaspora, een rol weggelegd ziet bij de duurzame ontwikkeling van ons land.

Met het MSD-project zullen Personen van Surinaamse Afkomst in de hele wereld zich kunnen registreren, waarbij zij hun specialisatie, kennis en kunde duidelijk kenbaar kunnen maken. De verzamelde informatie zal de regering van Suriname een beter inzicht geven over de beschikbare expertise van de Surinaamse diaspora gemeenschap.

Ad 2. Wat is Effective and Sustainable Diaspora Engagement for Development in the Caribbean?
Dit project zal zich richten op

i. Doen van onderzoek naar de aanwezige vaardigheden onder de personen in diaspora; en
ii. Stimuleren van ondernemerschap door middel van “Go-See” initiatief.

DIASPORA UNITE SURINAME

This project is funded by