Diaspora Suriname

Formulieren

Formulieren

Online enquête voor Surinaamse Diaspora gemeenschappen

Online Survey for Surinamese Diaspora Members

Survey National Diaspora Seminar

The Surinamese diaspora has historically supported the development of
Suriname, while preserving its language, culture and history abroad. To
better engage the Surinamese diaspora and to promote their interests and
needs, the United Nations International Organization for Migration’s
(IOM), the Diaspora Institute Suriname and the Government of Suriname
have commissioned the development of a “Diaspora Engagement Policy and
5-Year Action Plan”.

The aim of this questionnaire is to better understand your needs,
experiences and interests as a member of the diaspora. As a result of
your feedback, we will formulate key sections of the Diaspora Engagement
Policy.

Who is this survey for?
This survey is intended to be completed by:

· Those who were born in Suriname AND are now living outside of
Suriname, or:

· Those born outside of Suriname AND who identify as Surinamese
due to their national heritage (e.g., through Surinamese ancestry)

We encourage ALL members of the diaspora who meet the above criteria to
fill out this questionnaire!

How long does this questionnaire take?
This questionnaire should take approximately 5-10 minutes to complete.
Please note that all questions are optional and you can close the survey
at any time if you wish.

Data protection and management:
Please note that you are not required to provide any identifying
information throughout this questionnaire. Your responses will be kept
confidential by all parties. Your individual responses will only be
reported in grouped format in the final analysis report. This means that
no personal information will be included. Lastly, most of the questions
in this questionnaire are voluntary – you may skip any you do not wish
to answer.

ENQUÊTE Nationaal Diaspora Seminar

De Surinaamse Diaspora gemeenschappen hebben historisch gezien altijd
een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname, terwijl zij in
het buitenland wonen weliswaar met behoud van eigen taal, cultuur en
geschiedenis. Om de Surinaamse diaspora beter te betrekken en hun
interesse en behoeften te integreren, hebben de United Nations
International Organization for Migration’s (IOM), de Diaspora Instituut
Suriname de Overheid van Suriname, opdracht gegeven voor het ontwikkelen
van een “Diaspora Engagement Policy met een 5-jarige Actie Plan”.

Terwijl IOM en de Surinaamse partners dit onderzoek ondersteunen, wordt
dit project uitgevoerd door twee internationale consultants (Mr. Silviu
Kondan & Ms. Rowena Symss). De consultants zullen input verzamelen van
diverse stakeholders en zullen verder belast zijn met het ontwikkelen
van beleid. Het doel van de vragenlijst is om een beter inzicht te
verkrijgen in de behoefte, de ervaringen en de interesses van de
diaspora gemeenschappen. As resultaat van uw feedback zullen een
belangrijke paragraven geformuleerd worden in de Diaspora Engagement
Policy.

Voor wie is deze vragenlijst bestemd?
Dit vragenlijst is bestemd voor:

Al degenen die geboren zijn in Suriname EN nu buiten Suriname wonen, of;
Al degenen die buiten Suriname geboren zijn EN die zich identificeren
als Surinamers op basis van hun nationale erfgoed of cultuur (door
Surinaamse afkomst).

Wij bemoedigen de GEHELE diaspora gemeenschap die voldoen aan
bovenstaande criteria om mee te werken aan dit enquête onderzoek.

Hoe lang zal dit enquête onderzoek duren?
Dit enquête onderzoek zal ongeveer 5-10 minuten duren. Het gaat om allen
meerkeuzenvragen en u mag elk moment stoppen indien u wenst.

Data bescherming en management:
Wij wensen u te informeren dat u ten behoeve van dit enquête onderzoek
niet verplicht bent om enige informatie te verschaffen met betrekking
tot uw identiteit. Uw antwoorden zullen confidentieel zijn voor alle
partners. Uw individuele antwoord zal verwerkt worden als een
groepsformaat in de finale analyse rapport. Dit betekent dat er geen
persoonlijke informatie zullen worden gebruikt. Als laatst, de meeste
van de vragen zijn vrijwillig, u mag die overslaan indien u niet wenst
te antwoorden.