Diaspora Unite Suriname

SURINAME DIASPORA PROJECT
Take the survey

Home

Suriname streeft naar duurzame ontwikkeling, welk gestoeld is op een ontwikkelingsplan dat de basis moet leggen voor welzijn en welvaart voor de komende decennia.

Indachtig het voorgaande, heeft de Surinaamse Overheid als een van haar beleidsdoelen het ontwikkelen van een migratiebeleid, waarbij de diaspora een wezenlijk onderdeel van vormt. Ook wetgeving is hierbij van groot belang. Hierbij wordt verwezen naar de wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA).

Voor de realisatie van de vele projecten die ontwikkeld worden, zijn kennis en vaardigheden essentieel. De verdere implementatie van genoemd beleid, vindt plaats in samenwerking met verschillende Internationale Organisaties, waaronder de International Organization for Migration (IOM).

De uitvoering van beleid, zal dan slechts een succes worden met intensieve participatie van personen in diaspora. Een ieder die wordt gerekend tot Persoon van Surinaamse Afkomst, daar duidelijk blijk van geeft, door zich te registreren via deze website.

“Wroko Bari!” (“Er is werk aan de winkel!”)

 

 

DIASPORA UNITE SURINAME

This project is funded by